Ar eich marciau

Rydym ni'n fwy ac yn well nag erioed cyn blwyddyn academaidd 20/21 felly ceisiwch osgoi'r ciwiau ac ymuno â Chwaraeon Prifysgol Caerdydd nawr a dechrau ymarfer corff a gwneud ffrindiau newydd!

Mae'n gyflym ac yn syml i fod yn aelod o Chwaraeon Prifysgol Caerdydd.

Mae aelodaeth Chwaraeon Prifysgol Caerdydd yn rhoi hyblygrwydd i chi ddefnyddio unrhyw un o gyfleusterau ffitrwydd a gym Chwaraeon Prifysgol Caerdydd gydag un taliad. Mae aelodaeth Chwaraeon Prifysgol Caerdydd yn rhoi cyfle i chi fynychu pob un o'n sesiynau ffitrwydd grŵp a defnyddio'r neuaddau chwaraeon yn achlysurol ar gyfer gweithgareddau fel pêl-droed a phêl-fasged.

Rydym wedi gwneud datblygiadau sylweddol i'n cyfleusterau i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â COVID. Mae mwy o offer wedi cael eu prynu a'u gosod allan trwy'r cyfleusterau i sicrhau ein bod yn cynnal y pellter 2m gofynnol.

Gyda chyfleoedd cyfyngedig i ymweld â bariau a chlybiau nos bydd ein cyfleusterau'r lle i fynd ar gampws i gwrdd â chymdeithasu â'ch ffrindiau felly cliciwch i ymuno nawr!

*myfyrwyr sy'n dychwelyd a oedd yn aelod yn 19/20 ewch i un o'n desgiau derbyn cyfleusterau i adnewyddu eich aelodaeth.

Byddwch yn barod

Dewiswch aelodaeth addas fel eich bod yn gallu defnyddio unrhyw un o’n campfeydd ffitrwydd sydd ar gael i chi a dros 30 o ddosbarthiadau ffitrwydd yr wythnos.


Rhagor o wybodaeth »

Ewch

Mae hi wir yn syniad da. Dyma eich cyfle cyntaf i wneud ffrindiau newydd ac i ddechrau eich bywyd fel myfyriwr Prifysgol Caerdydd mewn ffordd weithgar ac iach.

Ymunwch nawr er mwyn cael cyfle i ennill iPad*


Ymuno nawr »