Ar eich marciau

I osgoi ciwiau – ymunwch cyn i chi gyrraedd Prifysgol Caerdydd a dechreuwch ymarfer a gwneud ffrindiau newydd yn syth! Mae’n gyflym ac yn hawdd dod yn aelod o Chwaraeon Prifysgol Caerdydd cyn i chi gyrraedd.

Mae’r cyfleusterau chwaraeon yn y Brifysgol wedi cael eu hailddatblygu dros yr haf ac maent yn barod i chi pan fyddwch yn cyrraedd. Er mwyn osgoi’r oedi a churo’r ciwiau, gallwch ymuno â Chwaraeon ar-lein nawr. Os byddwch yn ymuno cyn 6 Hydref, byddwch yn cael cyfle i ennill iPad.

Byddwch yn barod

Dewiswch aelodaeth addas fel eich bod yn gallu defnyddio unrhyw un o’n campfeydd ffitrwydd sydd ar gael i chi a dros 30 o ddosbarthiadau ffitrwydd yr wythnos.


Rhagor o wybodaeth »

Ewch

Mae hi wir yn syniad da. Dyma eich cyfle cyntaf i wneud ffrindiau newydd ac i ddechrau eich bywyd fel myfyriwr Prifysgol Caerdydd mewn ffordd weithgar ac iach.

Ymunwch nawr er mwyn cael cyfle i ennill iPad*


Ymuno nawr »
* Ymunwch ar-lein cyn dydd Gwener 5ed Hydref 2018 am gyfle i ennill iPad.